ROB-Net

Nog voor het einde van dit jaar stapt ROB-Net af van de aloude AOP en EFF bestanden. Flipse Automatisering heeft haar programmatuur aangepast om de nieuwe bestanden zonder problemen in haar autobeheersysteem te verwerken.  Zoals u van ons gewend bent zal voor het nieuwe bestand gecontroleerd worden op juistheid en de gebruiker inzicht krijgen in..

Verwijderen bestuurders in ABS of AVS

Voor zowel ABS als AVS is een module ontwikkeld waarmee het mogelijk is gemaakt om bestuurders te verwijderen. De basis om een bestuurder te verwijderen kan zijn dat deze niet meer gekoppeld is aan een contract, maar ook dat een bestuurder verzocht heeft om te mogen  ‘vergeten’. Door middel van schoningsprogrammatuur worden bestuurders op basis..

Kenteken herkenning

Voor de online verhuurapplicaties is het nu mogelijk om met het maken van een foto van het kenteken de juiste functie, als bijvoorbeeld inname, op een tablet of telefoon op te starten. Het is niet meer nodig dat een gebruiker eerst een functie kiest en daarna het kenteken handmatig opvoert.

HSB via Digipoort

De Belastingdienst levert (de details) van de HSB facturen voor GWH niet meer aan per CD-Rom maar via Digipoort. Flipse automatisering heeft een webservice gemaakt waarmee de bestanden die op Digipoort klaar staan kunnen worden opgehaald. Via vernieuwde programmatuur kunnen deze dan verwerkt worden.

IFRS

Onlangs heeft de Internationale Accounting Standards Board (IASB) nieuwe boekhoudnormen uitgebracht onder de noemer IFRS 16. IFRS staat voor International Financing & Reporting Standaard en bepaalt hoe de boekhouding gevoerd moet worden voor een bepaalde club van bedrijven. Deze regels gelden alleen voor beursgenoteerde ondernemingen, of ondernemingen die vrijwillig, of vanwege hun internationale karakter volgens..

Module All Season

Recentelijk hebben wij de programmatuur rondom de All Season banden afgerond. Dat betekent dat binnen de bandentabel de prijzen en slijtages voor All Season banden kunnen worden opgevoerd, dat binnen de overeenkomst kan worden vastgelegd dat een klant wenst dat auto’s op All Season banden worden afgeleverd en dat er in de calculatie een bandencijfer..

Facturenportaal

Flipse Automatisering heeft in samenwerking met een klant een nieuwe applicatie toegevoegd aan haar portfolio. Er is een door Flipse een  facturenportaal ontwikkeld waarmee een leasebedrijf klanten toegang kan geven tot hun persoonlijk facturenarchief.

E-documenten verwijderen

Met de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is privacywetgeving een belangrijk onderwerp van gesprek. De module ‘Verwijderen e-documenten’ is een mooie aanvulling op de steeds strenger wordende eisen omtrent de privacywetgeving.

Online dealer calculator

Er is een online dealer calculator ontwikkelt in opdracht van een van onze klanten waarmee verkopers gebruik kunnen maken van een car configurator om snel en eenvoudig offertes van personen- en bedrijfsauto’s samen te stellen. De applicatie is geoptimaliseerd voor desktops en tablets.

Alternatieve brieven per label of debiteur

Om efficiënt te werken, dient er gebruik gemaakt te worden van standaardisatie en automatisering. Daarbij wilt u in de communicatie naar uw klanten natuurlijk niet inleveren op de persoonlijke benadering die zij van u gewend zijn. Er zijn verschillende modules beschikbaar om dat te bereiken.

Verfijning sneltoetsen onderhoud

Er is een nieuwe regeling in het leven geroepen die het mogelijk maakt om nog sneller doorbelastingen te maken en waarmee de doorbelastingscodes en teksten automatisch worden vastgesteld.

FIOD-bestand vanuit de verhuur

Ook verhuurbedrijven worden sinds dit jaar door de belastingdienst benaderd om per kwartaal een bestand aan te leveren met gegevens over hun voertuiggegevens én verhuringen. Vanaf heden is er een regeling beschikbaar die het mogelijk maakt om een dergelijk bestand vanuit AVS aan te maken.

Meet uw klanttevredenheid met Tevreden.nl

Tevreden.nl richt zich op het versturen van digitale enquêtes om klanttevredenheid te meten. Na een dienstverlening wordt de klant gevraagd om zijn mening. Tevreden.nl helpt bij het analyseren van deze gegevens om uw dienstverlening verder te optimaliseren. 

Laagdrempelige wijze van inlezen inkoopfacturen

Ontvangt u ook wel eens verzamelfacturen voor diverse kleinere bedragen? Bijvoorbeeld van de abonnementen van track en trace programmatuur, of maandelijkse vergoedingen voor uitbesteed onderhoud? We hebben programmatuur ontwikkeld waarmee deze bedragen makkelijk ingelezen kunnen worden uitgaande van een standaard csv-bestand. 

Service Point Paragon

Dankzij Service Point Paragon zijn we tot een geautomatiseerde oplossing gekomen voor het verwerken van gemeentelijke en buitenlandse boetes.

Compleet klantportaal

Flipse Automatisering heeft een compleet klantportaal ontwikkeld voor mobiel en desktop.

iBoss

We hebben al diverse op maat gemaakte interfaces ontwikkeld voor het verwerken van schadefacturen in bestandsvorm. Binnenkort kunnen ook de facturen van iBoss geautomatiseerd ingelezen en verwerkt worden.

ASN

Flipse Automatisering heeft een interface ontwikkeld voor het inlezen en verwerken van schadefacturen van ASN.

Eenvoudig online reserveren

In opdracht van een van onze klanten hebben we een online reserveringen module gebouwd. Via deze reserveringenmodule kunnen zowel particulieren als zakelijke klanten met een eigen tariefstructuur razendsnel een reservering plaatsen. 

Delta/W

Schadefacturen gemaakt door softwarepakket Delta/W kunnen voortaan eenvoudig en snel door onze programmatuur ingelezen en verwerkt worden.

I-Start via Green Screen

Met deze regeling is het mogelijk om in te loggen in uw online klantportaal zonder dat u daarvoor de inloggegevens van de klant nodig heeft. De werkwijze om ondersteuning te bieden aan klanten wordt hiermee niet alleen eenvoudiger en sneller, maar ook veiliger.

Onderhoudsindicator

In samenwerking met de MivarGroup hebben we een koppeling gemaakt met de onderhoudsindicator (OBI) van MivarGroup. OBI geeft complete inzage op de komende onderhoudsintervallen van uw rijdende leasevloot.

Online km-briefjes in productie!

In samenwerking met een van onze klanten hebben we een nieuwe applicatie toegevoegd aan ons portfolio: de interactieve opvoer van kilometerstanden en berijdersgegevens via internet.

Eurocross Assistance

In November 2015 is één van onze klanten overgestapt naar Eurocross Assistance, een alarmcentrale voor onder andere pech- en ongevalshulpverlening.

Overige brandstofpasleveranciers

Naast de facturen van MTC en Travel Card is het mogelijk om transacties in te lezen van vele andere partijen.

TVM

Voor TVM is programmatuur beschikbaar voor het aan- en afmelden van voertuigen, maar ook voor het inlezen van premies.

RDC Inmotiv

Dankzij de koppeling met de electronische prijslijst van het RDC (VGS-EP) kunnen we de Autotelex restwaarde-voorspellingen ontsluiten. Daarnaast is er een koppeling met de VTS dienst van het RDC.

VNA interface

Deze module helpt u bij de periodieke aanlevering van gegevens aan de VNA.

SuperOffice

Vanuit ons leasepakket kunt u dit crm-systeem voeden met gegevens die van belang zijn voor uw commerciële afdeling.

Online veiling

Vanuit de verkoopmodule kunt u auto’s selecteren die u online wil veilen. U kunt deze kavel in bestandsvorm aanbieden aan een veilingtoepassing en na afloop van de veiling de biedingen inlezen om vervolgens met één druk op de knop de verkoopfactuur te maken.

Trucklease

Ook de truckwereld kent voor ons geen geheimen. Subcontracten voor koelunits, afspraken op basis van draaiuren, hoog-laag constructies en seizoensbepalingen zijn gesneden koek en volledig geïntegreerd in het systeem.

iDeal betaling

In samenwerking met Buckaroo hebben wij iDeal betalingen alsmede Direct Debits en Refunds mogelijk gemaakt. Deze mogelijkheid kunnen wij inzetten binnen online verhuurmodules of bijvoorbeeld voor het betalen van bekeuringen.

Lease overige voertuigen

Fietsen, motoren, Segways en scooters…. Wilt u ook andere voertuigen in de lease of verhuur aanbieden? Ook daarvoor zijn onze systemen geschikt.

Unsere Systeme sind sprachunabhängig

Oftewel, onze systemen zijn taalonafhankelijk. Niet alleen kunt u anderstalige klanten in hun eigen taal aanschrijven, ook de pakketten zelf kunnen in meerdere talen beschikbaar komen.

Kosteloze facturatie via mail

Dankzij de in eigen beheer ontwikkelde facturatie modules is de periodieke, maar ook de losse facturatie een fluitje van een cent geworden en met minimale kosten.

Shortlease

Met stappenplan shortlease kunt u binnen uw leasepakket zelf een kleine verhuurvloot inzetten, maar ook auto’s inhuren voor shortlease, dagverhuur of voorloop.

Instroom en leveranciersafspraken

Indien u van te voren afspraken maakt over in te kopen verhuurauto’s dan kunt u deze in leveranciersafspraken vastleggen. Zo weet u wanneer welke auto’s instromen. Ook de instroom van individuele kentekens kunt u via stappenplan instroom organiseren,

Hercalculatie

Via dit proces kunnen hercalculaties op initiatief van de klant of van de leasemaatschappij snel en efficiënt worden doorgevoerd. Vanzelfsprekend wordt rekening gehouden met matrix-calculaties indien deze van toepassing is.

Financial Lease

Doet u heel veel Financial lease? Al dan niet in samenwerking met een dealernetwerk? Dan is deze versnelde procedure geschikt voor u.

Onderhoudsaanvragen

De meeste onderhoudsaanvragen lopen soepel via ROB-Net. Soms is er echter een bijzonder mankement die vraagt om een eigen stappenplan. Daarvoor kunt u een stappenplan ‘bijzondere onderhoudsaanvraag’ openen.

Klachtenprocedure

Grotere organisaties krijgen helaas onvermijdelijk te maken met al dan niet terechte klachten van klanten. Middels dit stappenplan kunt u deze meldingen registreren, volgen en afhandelen.

Stappenplan Verkoop

Heeft u een zelfstandige opererende remarketingafdeling of een compleet occassioncentrum? Dan kunt u stappenplan verkoop optimaal inzetten!

Stappenplan Schade

Voor alle schadegevallen wordt een stappenplan geopend waarin alle processtappen zijn opgenomen die voor een dossier van toepassing zijn – van ESA-melding, via doorbelasten eigen risico tot boeken resultaat.

Stappenplan Expiratie

De expiratiemodule biedt u optimale mogelijkheden om het vervangpercentage op hoog niveau te houden en u ervan te verzekeren dat elk uitlopend contract de volle aandacht van uw commerciële afdeling krijgt.

E-dossier

Alle documenten, of ze nu reeds digitaal zijn of nog ingescand moeten worden, kunnen eenvoudig toegevoegd worden aan het elektronisch dossier. Vanuit alle functies in het pakket is eenvoudig inzicht te krijgen in het dossier. Heeft u reeds een online klantportaal? Dan kunnen uw klanten de door u vrijgegeven documenten uit het e-dossier downloaden.

Private Lease

Steeds meer leasebedrijven wensen ook de particuliere markt te bedienen en bieden leasecontracten aan particulieren. Omdat de particuliere markt een heel andere is dan de B2B markt dient de software ook aan de specifieke vraag te voldoen. Alles moet bijvoorbeeld het liefst in hele euro’s en inclusief BTW worden aangeboden.

Taakplanning

Met de module taakplanning krijgt u de mogelijkheid om op een meer gebruikersvriendelijke manier taken op de achtergrond te laten draaien. Met de module krijgt u een zgn. OPA (OPstartAssistent) die meerdere keren per dag (door de gebruiker zelf te bepalen) alle taken start die dan ‘aan de beurt zijn’. Een klant die niet telkens op..

Mandaatbeheer

Toen SEPA in februari 2014 werd ingevoerd moest anders worden omgegaan met incasso’s. In dit kader is een module ontwikkeld die u helpt bij het voeren van een deugdelijke mandaatadministratie. Met behulp van deze module kan het versturen, retourmelden en archiveren van machtigingsformulieren beheerd worden.

Matrix calculatie

Veel grote bedrijven willen niet verrast worden door grote naheffingen als er om de een of andere reden een hercalculatie moet plaatsvinden. Om die reden wil het bedrijf vooraf weten wat de prijzen zijn bij diverse looptijden en kilometrages. Kortom ze wensen een matrix-offerte.

Flex lease

Om tegemoet te kunnen komen aan de wens van sommige klanten is het binnen de leasesoftware mogelijk gemaakt om een leasecontract samen te stellen waarbij de afschrijving over de looptijd varieert. Normaal zal een leasetermijn annuitair worden berekend. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om de afschrijving min of meer parallel te laten lopen met de marktwaarde..

Stappenplan Inname

Weet u zeker dat een contract gaat eindigen? Dan kunt u de innameprocedure in gang zetten en het contract retour gaan melden.

Stappenplan Inzet

Zodra een offerte ook intern is geaccordeerd kan het contract worden doorgevoerd. De afwikkeling van dit hele traject gebeurt via stappenplan inzet.

Stappenplan Offertefase

Een gestroomlijnd proces vanaf het vastleggen van de lead, het maken van calculaties, het offreren tot het vastleggen van de reactie van de klant en het acceptatieproces.

PSB

Voor PSB bedrijfswageninrichting is er een interface beschikbaar waarmee binnen de calculatiesoftware de te leveren accessoires geraadpleegd en gekozen kunnen worden. Bij acceptatie van een offerte met accessoires van PSB worden de bestelling elektronisch verzonden naar PSB die op haar beurt de bestelling terug meldt.

Mondial Assistance

Via deze module is het mogelijk om vanuit de lease- en verhuuradministratie een kentekenbestand aan te maken en aan te leveren aan de Mondial Assistance.

VHD Alarm Centrale

Via deze module is het mogelijk om vanuit de lease- en verhuuradministratie een kentekenbestand aan te maken en aan te leveren aan de VHD Alarm Centrale.

Direct Access

Met behulp van de Direct Access-module is het mogelijk om vanuit de administratie een bestand met verzekerden te maken ten behoeve van Direct Access. Bovendien kan een facturenbestand van deze organisatie ingelezen worden.

Autoline

Autoline is een DMS pakket (werkplaatsadministratie) dat facturen in bestandsvorm kan aanleveren die ingezet en omgezet kunnen worden naar inkoopnota’s voor de onderhoudsmodule in de lease– en verhuuradministratie. Daarnaast kunnen de journaalposten worden ingelezen en verwerkt in de financiële administratie van Autoline.

RDW

Met het RDW zijn verschillende koppelingen in de software aanwezig. Zo kunnen opdracht tot tenaamstelling, het opvragen APK datums en de controle op het al dan niet WAM verzekerd zijn, direct vanuit de software gedaan worden.

Financiële administraties

Ons systemen kunnen gekoppeld worden aan elk denkbaar financieel pakket. Er zijn reeds een groot aantal standaard interfaces beschikbaar.

Unit4

Flipse Automatisering heeft een uitgebreide interface met FIS2000, FMS en ABW (Agresso Business World) van Unit4.

Autodias

Een groot aantal truckdealers heeft het pakket Autodias van Leader Software in gebruik. Onderhoudsfacturen die betrekking hebben op kentekens die ook in de lease- of verhuuradministratie voorkomen, kunnen automatisch verwerkt worden in ABS/400.

Travelcard

Met deze interface is het mogelijk de factuurbestanden van Travelcard automatisch in uw systeem te verwerken. Tevens is het mogelijk om pasaanvragen-, afmeldingen en -mutaties elektronisch bij Travelcard aan te leveren.

MTC

Vanuit ons systeem kunt u niet alleen rechtstreeks passen aanvragen, verlengen en afmelden, maar ook welkomstpakketten voor bestuurders aanvragen. MTC stelt ze voor u samen!

ESA

ESA (Elektronische Schade Afhandeling) ondersteunt het schadeafhandelingsproces tussen leasemaatschappijen en schadeherstelbedrijven. Flipse Automatisering heeft het mogelijk gemaakt om alle ESA berichten interactief in de leaseadministratie te verwerken.

ROB-NET

Het ROB-systeem ondersteunt leasemaatschappijen op het gebied van Reparatie, Onderhoud en Banden en het daaraan gerelateerd vervangend vervoer bij de efficiënte administratieve afwikkeling van hun onderlinge transacties.

Autotaalglas

Er is door ons een interface met Autotaalglas ontwikkeld waarbij de leasemaatschappijen de facturen van ruitherstel in bestandsvorm aangeleverd kunnen krijgen.

Carglass

Carglass werkt nauw samen met leasemaatschappijen zodat de (financiële) afhandeling van ruitschades snel en eenvoudig verloopt.

Centraal Beheer

Voor Centraal Beheer is programmatuur beschikbaar voor het inlezen van de premiebestanden en voor het aanmelden en afmelden van het wagenpark.

Bovemij

Er kan vanuit de wagenparkadministratie een bestand aangemaakt worden van nieuwe, gewijzigde en retour gekomen contracten om door te geven aan Bovemij ten behoeve van te verzekeren auto’s.

Interface DFM

Met behulp van deze module kunnen financieringsgegevens vanuit de leasemaatschappij voor DFM (Dealer FinancieringsMaatschappij) in bestandsvorm worden aangeleverd.

Online opvoer van werkplaatsgegevens

Een eenvoudige maar doeltreffende applicatie waarmee de werkplaatsmedewerkers enkele gegevens in de database van Roteb Lease kunnen aanvullen.

Compleet klantportaal

Klanten en berijders worden op hun wenken bediend! Op verzoek van een van onze klanten hebben wij een compleet nieuw klant- en berijdersportaal gebouwd. Geheel naar smaak en wens van de klant. Zoals gebruikelijk direct aangesloten op het backoffice wat razendsnelle interactie met de binnendienstmedewerkers mogelijk maakt.

Verhuurapplicatie voor particulieren met iDeal

In samenwerking met SternRent heeft Flipse Automatisering een verhuurapplicatie ontwikkeld waarmee particulieren een auto kunnen reserveren via internet en daarbij vooraf kunnen betalen via iDeal.

Interface VVS Assuradeuren

Binnen onze systemen is een interface beschikbaar voor het automatisch af- en aanmelden van objecten bij VVS. Tevens is het mogelijk premiebestanden van VVS in te lezen.

Centraal Justititeel Incasso Bureau

Inlezen van beschikkingen, aanmaningen en beslissingen beroep alsmede de electronische aanlevering van Mulderverzoeken.

Mobiele website voor berijders

Samen met een van onze klanten is een mobiele website voor berijders ontwikkeld om hen inzicht te geven in hun leasecontract.

Online rapportagetool

Voor Roteb Lease hebben wij een online rapportagetool ontwikkeld waarmee klanten inzicht kunnen krijgen in de omvang van het park en de verdeling van dit park over de merken.

Mobiel berijdersportaal

Berijders van Wittebrug Lease kunnen hiermee zelf hun account creëren en daarna inzicht krijgen in hun (auto)gegevens. Via een dashboard wordt inzicht gegeven in het verbruik, de schades, de verreden kilometers en bekeuringen.

Co2 sturing voor berijders Friesland Lease

Voor Friesland Lease hebben we een mobiel berijderportaal ontwikkeld dat inzet op milieubewustwording.

AON interface

Voor AON Risk Solutions is programmatuur beschikbaar voor het aan- en afmelden van voertuigen, maar ook voor het inlezen van premies.