Samen met een van onze klanten is een mobiele website voor berijders ontwikkeld om hen inzicht te geven in hun leasecontract.

Grafisch wordt inzichtelijk gemaakt hoe het contract er voor staat ten opzichte van de gemaakte afspraken rondom kilometers en brandstofverbruik. Daarnaast is inzichtelijk gemaakt of er eventueel schades en bekeuringen zijn.

 

Print Friendly, PDF & Email