Diensten

Wat wij u te bieden hebben…
Lease
 • Complete basisadministratie en vele extra modules
 • Alle contractvormen; alle voertuigen
 • Volledig geïntegreerd workflowmanagement
 • Uitgebreide interfaces
 • Aanpassingen naar behoefte
 • Interactieve webapplicatie
Verhuur
 • Complete basisadministratie en veel modules voor extra functionaliteiten
 • Delen van het verhuurproces online beschikbaar via tablet en/of smartphone
 • Alle huurvormen; alle klanttypes
 • Geïntegreerde wagenparkadministratie
 • Uitgebreide interfaces
 • Aanpassingen naar behoefte
 • Interactieve webapplicaties
 • Multi-label; Multi-vestiging
Ontwikkeling
 • Partner in nieuwe modules
 • Maatwerkontwikkeling
 • Internettoepassingen
 • Uitbreiding interfaces & samenwerkingen
Voertuigdata
 • Onze verschillende calculatieprogramma’s
 • maken gebruik van voertuigdata van Jato.
 • Deze is dagdagelijks actueel en
 • voorzien van  een WLTP toetsing
Consultancy
 • Ondersteuning/advies aan management
 • Opleiding en instructie medewerkers
 • Conversieprojecten
 • Advisering bij ontwikkeling nieuwe producten
 • Helpdesk
Online
 • Interactieve koppeling back-office
 • Razendsnel; ook bij 4g
 • Single supplier
 • Design op maat
 • Voor alle devices
 • Geen uitwisseling van bestanden, geen losse webservices
 • Lage beheerskosten

Op zoek naar nieuwe modules en regelingen!

Door de grote ervaring met het ontwikkelen van software heeft Flipse Automatisering zich de problematiek van vele bedrijfstakken eigen gemaakt. Flipse Automatisering volgt de markt op de voet en luistert naar haar klanten. Door continue productverbetering, productvernieuwing en productuitbreiding kunnen wij steeds aan de wensen van organisaties tegemoet komen.