Voor alle schadegevallen wordt een stappenplan geopend waarin alle processtappen zijn opgenomen die voor een dossier van toepassing zijn – van ESA-melding, via doorbelasten eigen risico tot boeken resultaat.

De schadeprocedure is net als alle stappenplannen dynamisch. Het proces past zich aan aan de situatie. Zo wordt het proces automatisch vereenvoudigd bij een schade die onder het eigen risico valt en zult u bij een verhaalbare schade automatisch aangespoord worden een claim in te dienen.

Schadedossiers kunnen op verschillende manieren ontstaan. In de verhuur is het gebruikelijk dat een schade ontstaat tijdens de check-in procedure. Schades kunnen ontstaan vanuit interfaces met ESA of ruitherstellers, maar tegenwoordig ook vanuit ROB-Net. Komt er een kleine schade of een vervangend vervoer nota binnen via ROB-Net dan kan deze vlot worden doorgezet naar de schademodule zonder het onderhoudsbeeld te vertroebelen.

De schadekosten en opbrengsten worden binnen de schadeprocedure nauwkeurig geregistreerd. Zo is steeds duidelijk welke kosten ten laste komen van de casco-pot en hoe deze kosten zijn ontstaan. Vooral voor bedrijven die casco in eigen beheer houden is deze registratie van groot belang.

Ook de gederfde verkoopopbrengst als gevolg van innameschade, total loss of diefstal wordt keurig binnen het schadedossier geboekt.

Zoals bij alle stappenplannen is ook het schadeproces zelf eenvoudig in te richten door het beantwoorden van eenvoudige Ja/Nee vragen. Moet deze stap voor komen bij een schuldschade? Moet deze stap voor komen indien er sprake is van total loss? Wilt u bij deze stap automatisch een mail produceren? Zo ja, aan wie? Wilt u een document toevoegen aan het e-dossier? Een kind kan de was doen!

Print Friendly, PDF & Email