Weet u zeker dat een contract gaat eindigen? Dan kunt u de innameprocedure in gang zetten en het contract retour gaan melden.

De innameprocedure start met de inlevermelding. Die melding kan los gedaan worden, maar ook bijvoorbeeld via stappenplan inzet. Is er sprake van een vervangend contract dan zal de inname van het oude voertuig immers samenhangen met de afgifte van de nieuwe auto. Ook vanuit de expiratieprocedure kunt u het innameproces in gang zetten.

Binnen stappenplan inname kunt u alle handelingen verrichten rondom het einde van het contract. U maakt en verwerkt inname rapporten, meldt de auto retour, meldt de brandstofpas af en maakt de eindafrekening. We zorgen ervoor dat eventuele losse doorbelastingen, zoals de kilometerafrekening en een eventueel eigen risico bij innameschade, wordt verrekend met deze eindafrekening.

U kunt de auto direct verkopen of doorsluizen naar de remarketingafdeling die voor de verkoop van de eigen vloot of andere occassions, het uitgebreidere stappenplan verkoop kan inzetten.

Indien er sprake is van terugkoopverklaringen, koopopties of is er afrekening open calculatie afgesproken dan wordt u hier automatisch op gewezen. Indien de klant borg heeft betaald dan verschijnt er een stap in het stappenplan waarmee u de borg kunt terugbetalen.

Zodra alle onderhoudsnota’s binnen zijn, de credits op vooruitbetaalde HSB en assurantie zijn ontvangen, alle brandstof is afgerekend, de auto is verkocht en alle noodzakelijke handelingen zijn verricht, dan kunt u het dossier sluiten. Er kunnen dan niet meer zomaar bekeuringen, inkoopnota’s of andere facturen op worden geboekt. Bij sluiten van het dossier wordt gecontroleerd of er geen open eindjes meer zijn zodat u nooit zaken kunt vergeten.

Zoals alle stappenplannen is ook stappenplan inname door u zelf in te richten en bij te sturen. Heeft u afwijkende afspraken gemaakt met de klant of de financier? Of heeft u een dealerlease-label met een afwijkende innameprocedure? U kunt het door u gewenste proces eenvoudig zelf inregelen.

Print Friendly, PDF & Email