Om tegemoet te kunnen komen aan de wens van sommige klanten is het binnen de leasesoftware mogelijk gemaakt om een leasecontract samen te stellen waarbij de afschrijving over de looptijd varieert. Normaal zal een leasetermijn annuitair worden berekend. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om de afschrijving min of meer parallel te laten lopen met de marktwaarde van het object. Met deze constructie worden de voordelen van lease en verhuur in één product gecombineerd.

Leasebedrijven kunnen met behulp van deze module veel flexibiliteit bieden. De wens om een leaseauto voor het einde van de contractperiode te willen inleveren kan relatief eenvoudig worden gehonoreerd omdat de boekwaarde door een snellere afschrijving in de eerste periode de handelswaarde benadert. Producten als Flexlease, of afgeleide producten met andere namen, kunnen dus worden aangeboden. De aanpassingen van de leasetermijn bij het overgaan van de ene staffel in de afschrijving naar de andere gaat geheel automatisch. De klant krijgt bij een ‘Flex’- contract een overzicht van de termijnen zoals die in rekening zullen worden gebracht. Hierdoor kunnen misverstanden vermeden worden.

 

 

Print Friendly, PDF & Email