Veel grote bedrijven willen niet verrast worden door grote naheffingen als er om de een of andere reden een hercalculatie moet plaatsvinden. Om die reden wil het bedrijf vooraf weten wat de prijzen zijn bij diverse looptijden en kilometrages. Kortom ze wensen een matrix-offerte.

Binnen de leaseadministratie kan per klant opgegeven worden dat deze een prijzen-matrix bij de offerte wenst te ontvangen. De uitgangspunten en wensen kunnen in de calculatie overeenkomst worden vastgelegd. Van alle varianten wordt de leaseprijs per component berekend en opgeslagen. Deze matrix is onderdeel van het contact met de kant. Deze hele matrix is op scherm opvraagbaar en bij een hercalculatie zal een voorstel gedaan worden op basis van de kilometerstand op herzieningsmoment. Ook kan een door de klant gekozen combinatie van looptijd en kilometrage gebruikt worden.

Print Friendly, PDF & Email