Toen SEPA in februari 2014 werd ingevoerd moest anders worden omgegaan met incasso’s. In dit kader is een module ontwikkeld die u helpt bij het voeren van een deugdelijke mandaatadministratie. Met behulp van deze module kan het versturen, retourmelden en archiveren van machtigingsformulieren beheerd worden.

Een mandaat-ID wordt vastgesteld door de programmatuur. Dit mandaatID bestaat uit een oplopend volgnummer met eventueel een door u zelf te bepalen voorloopgegeven. Nadat de debiteur en het IBAN waarvoor een mandaat wordt aangevraagd zijn opgevoerd, kan informatie worden opgevoerd voor het versturen van een incassoformulier en eventueel registratieformulier. De door de klant ingevulde formulieren kunnen direct worden binnen gemeld en gescand. De informatie is op diverse plaatsen in de software op te roepen.

Print Friendly, PDF & Email