We hebben al diverse op maat gemaakte interfaces ontwikkeld voor het verwerken van schadefacturen in bestandsvorm. Binnenkort kunnen ook de facturen van iBoss geautomatiseerd ingelezen en verwerkt worden.

iBoss is een softwarepakket dat speciaal voor de (auto)schadeherstelbranche is ontwikkeld. We verwachten dat ons portfolio op korte termijn wordt uitgebreid met een nieuwe interface om schadefacturen afkomstig van iBoss in bestandsvorm in te lezen en te verwerken. We hebben dit eerder ook al gedaan voor andere softwarepakketten en/of autoschadeherstelbedrijven.

U opent zelf een schadegeval en bepaalt vooraf via het stappenplan voor welk bedrag het schadebedrijf toestemming krijgt om de reparatie uit te voeren. Wanneer de facturen vervolgens automatisch ingelezen en verwerkt worden, vindt er een controle plaats op dit bedrag. Ook controleert de programmatuur of de kentekens op de schadefacturen overeenkomen met uw wagenpark en of er sprake is van reeds verstuurde facturen. U hoeft enkel nog te accorderen. Bij het accorderen wordt in één oogopslag duidelijk wat de financiële situatie is van het schadegeval. ‘Afwijkingen’ worden apart getoond en kunnen alsnog verwerkt worden. De interface is volledig geïntegreerd in de bestaande workflow voor schadeafhandeling.

Print Friendly, PDF & Email