Via dit proces kunnen hercalculaties op initiatief van de klant of van de leasemaatschappij snel en efficiënt worden doorgevoerd. Vanzelfsprekend wordt rekening gehouden met matrix-calculaties indien deze van toepassing is.

De contracten die volgens uw voorwaarden in aanmerking komen voor hercalculaties kunnen eenvoudig geselecteerd worden. Zo kunt u bewaken dat alle contracten met meer dan een x percentage afwijking in ieder geval beoordeeld worden.

Ook kunnen herrekeningen op initiatief van de klant worden ingezet waarbij u net een wat ander proces zult volgen.

Na het maken van de herziene calculatie, of het kiezen van een andere cel uit de bestaande matrix (!) wordt het te verrekenen bedrag direct inzichtelijk gemaakt. Er kan een aankondiging of offerte verzonden worden. De opvolging hiervan kunt u middels to-do acties bewaken en na enkele dagen (of eventueel direct) kunt u de hercalculatie doorvoeren.

Print Friendly, PDF & Email