Grotere organisaties krijgen helaas onvermijdelijk te maken met al dan niet terechte klachten van klanten. Middels dit stappenplan kunt u deze meldingen registreren, volgen en afhandelen.

Het is vervelend om een klacht te ontvangen, maar wanneer u deze goed opvolgt en tracht bij te dragen aan een oplossing dan kan het zelfs een positieve ervaring opleveren.

Met deze module kunt u de klachten registreren en indelen in voor u hanteerbare groepen. U kunt de klacht eenvoudig bevestigen en doorzetten naar de afdeling die deze moet afhandelen.

Ook de afhandeling zelf kan binnen het stappenplan gebeuren.

Door deze gestructureerde wijze van werken heeft u steeds inzicht in de hoeveelheid (openstaande) meldingen en kunt u actief werken aan het terugdringen hiervan.

Print Friendly, PDF & Email