De meeste onderhoudsaanvragen lopen soepel via ROB-Net. Soms is er echter een bijzonder mankement die vraagt om een eigen stappenplan. Daarvoor kunt u een stappenplan ‘bijzondere onderhoudsaanvraag’ openen.

Is er bijvoorbeeld sprake van een kapot gedraaide motor dan wilt u de correspondentie die u hierover voert en de te ondernemen acties mogelijk vastleggen. Ook bij een terugroepactie wilt u de correspondentie met de importeur en de klant wellicht vastleggen. Daarvoor kunt u stappenplan onderhoudsaanvragen aanwenden. U bepaalt zelf onder welke omstandigheden u een stappenplan wenst en wat de te ondernemen acties zijn.

Print Friendly, PDF & Email