Met de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is privacywetgeving een belangrijk onderwerp van gesprek. De module ‘Verwijderen e-documenten’ is een mooie aanvulling op de steeds strenger wordende eisen omtrent de privacywetgeving.

Met deze module is het mogelijk om documenten in het e-dossier die door middel van scanning of upload in ABS zijn opgenomen (periodiek) te verwijderen. E-documenten die niet langer bewaard hoeven of mogen worden, kunnen hiermee eenvoudig en efficiënt verwijderd worden. E-documenten kunnen direct verwijderd worden of op een later moment in de toekomst.

Uiteraard alleen door geautoriseerde gebruikers. Alleen een gebruiker met de juiste autorisatie kan documenten laten vervallen én verwijderen.

Print Friendly, PDF & Email