Update WLTP

De deadline van 1 september 2018 waarop alle nieuw verkochte auto’s in Nederland voorzien moeten zijn van een WLTP waarde komt al snel dichterbij. Wat is nu de huidige stand van zaken omtrent calculeren met WLTP waarden? Wij praten u hier graag over bij.

Lees meer

Wittebrug Lease gestart met facturenportaal

In samenwerking met Wittebrug Lease hebben we een nieuwe applicatie kunnen toevoegen aan ons portfolio. Via een door ons ontwikkeld facturenportaal kan Wittebrug haar klanten toegang geven tot hun persoonlijk facturenarchief. Debiteuren hebben de mogelijkheid facturen in te zien en kunnen zelf een bestand genereren van aan hen gerichte facturen. Dit bestand kunnen ze gebruiken..

Lees meer

E-documenten verwijderen

Met de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is privacywetgeving een belangrijk onderwerp van gesprek. De module ‘Verwijderen e-documenten’ is een mooie aanvulling op de steeds strenger wordende eisen omtrent de privacywetgeving.

Lees meer

De transitie van NEDC naar WLTP

Er verschijnt bijna dagelijks wel een nieuwsbericht over de Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP). De nieuwe meetmethode om CO2 uitstoot van personenauto’s te bepalen. Net als u volgen wij deze berichtgeving vol belangstelling. Wij zijn geïnteresseerd in de gevolgen voor ons als data- en softwareleverancier, maar ook naar de gevolgen voor onze klanten..

Lees meer

Aanmaken FIOD-bestand vanuit de verhuur

Sinds jaar en dag vraagt de belastingdienst aan leasemaatschappijen om voertuiggegevens aan te leveren over hun contracten. Sinds dit jaar worden ook verhuurbedrijven door de belastingdienst benaderd om per kwartaal een bestand aan te leveren met gegevens over hun verhuringen. In het kader van dit verzoek hebben we een regeling ontwikkeld, waarmee het vanaf heden..

Lees meer