Meet uw klanttevredenheid met Tevreden.nl

Tevreden.nl is een organisatie die zich richt op het versturen van enquêtes via mail om de klanttevredenheid te meten. Na een dienstverlening wordt de klant gevraagd zijn mening te geven. Tevreden.nl helpt bij het analyseren van deze ervaringen om zodanig uw dienstverlening te optimaliseren. In samenwerking met XLLease hebben wij programmatuur ontwikkeld om het eenvoudiger te maken..

Lees meer

Steeds meer bedrijven over op kilometer bewaking

Vanuit het privé-lease keurmerk heeft het leasebedrijf de verantwoordelijkheid om de werkelijke kilometerstanden te vergelijken met de contractuele kilometerstanden en tijdig in te grijpen bij afwijkingen. Zeker bij particulieren is het niet gewenst dat een afrekening leidt tot grote financiële tegenvallers en mogelijk is het in sommige gevallen beter een andere kilometerbundel voor te stellen.

Lees meer

Reactie op datalek leasebranche

Vandaag is een artikel gepubliceerd aangaande een datalek in de lease-branche. Wij zijn, waarschijnlijk net als u, geschrokken van dit bericht. Het artikel handelt niet direct over data binnen onze klantenkring. Onze klanten delen geen data-server, maar draaien ieder hun eigen (internet)toepassingen. Binnen het onderzoek is echter wel een applicatie van ons beoordeeld en daarin..

Lees meer