Update WLTP

De deadline van 1 september 2018 waarop alle nieuw verkochte auto’s in Nederland voorzien moeten zijn van een WLTP waarde komt al snel dichterbij. Wat is nu de huidige stand van zaken omtrent calculeren met WLTP waarden? Wij praten u hier graag over bij.

Lees meer