Bij alle vestigingen van Avis is onze eerste toepassing voor het mobiel uitgeven en innemen van huurauto’s in gebruik genomen. De in nauwe samenwerking met Avis ontwikkelde toepassing is rechtstreeks aangesloten op onze verhuurapplicatie en backoffice systeem en verwerkt alle input realtime.

Met de mobiele toepassing is het niet alleen mogelijk om in aanwezigheid van de klant de kilometerstanden bij vertrek en retour worden te controleren, ook kan de schadesituatie worden opgenomen. Er kunnen direct schadefoto’s toegevoegd worden aan het dossier, waar uit direct een opdracht voor de schadeafdeling ontstaat om de dit dossier in behandeling te nemen. Tevens kan de tankinhoud worden opgegeven en worden mee verhuurde artikelen, inclusief onderliggende toebehoren, zoals kabeltjes en SD kaartjes, gecontroleerd.

Zowel voor inname als uitgifte is er een stappenplan (workflowprocedure) beschikbaar. Op die manier is het voor backoffice medewerkers mogelijk om te volgen wat er op de parkeerplaats gebeurt. Indien nodig kan er direct opvolging gegeven worden aan geconstateerde gebreken of missende artikelen.

Tot slot wordt de klant bij de afgifte als ook bij de inname in staat gesteld de elektronische afgifte- of inname bon elektronisch te ondertekenen. De ondertekenende documenten worden direct opgenomen in het e-Dossier van het systeem en tevens via mail verstrekt aan de klant.

Wenst u meer informatie te ontvangen? Neem dan contact met ons op via helpdesk@flipseautomatisering.nl.

Print Friendly, PDF & Email