Sinds enkele maanden maken verschillende klanten succesvol gebruik van het boeteportaal. Een mooie stap om bekeuringen op een professionele manier aan klanten en berijders te presenteren en eenvoudig af te handelen.

Het was al mogelijk om een factuur door te sturen en rechtstreeks via iDeal te betalen aan het CJIB. Nu is er nieuwe functionaliteit toegevoegd. Voortaan kan ook een bekeuring, die direct via de boetemodule is doorbelast, betaald worden via het boeteportaal. De klant of berijder ontvangt een factuur met daarbij een link naar het boeteportaal en kan via iDeal direct aan u betalen. Deze werkwijze is eveneens geschikt voor gemeentelijke of buitenlandse bekeuringen. Uiteraard wordt dit alleen toegepast bij klanten die geen gebruik maken van automatische incasso.

Eén van de voordelen is dat de administratiekosten ook doorbelast kunnen worden. Bovendien hoeft u zich geen zorgen te maken over debiteurenbewaking. Ook hier helpen wij u bij. Wij zorgen ervoor dat er voor iedere berijder een nieuw debiteurnummer gegenereerd wordt in het financiële pakket, zodat u een openstaande post heeft met de juiste naam- en adresgegevens.

Uiteraard is het ook nog steeds mogelijk om de bekeuring online op te vragen en een machtiging aan te vragen waarmee uw klant bezwaar tegen de beschikking aan kan tekenen en is in één oogslag duidelijk wat de status is van een bekeuring en de eventueel bijbehorende factuur.

Print Friendly, PDF & Email