Deze module helpt u bij de periodieke aanlevering van gegevens aan de VNA.

Alle leasebedrijven die aangesloten zijn bij de VNA moeten jaarlijks een rapportage (jaarenquete) maken en aanleveren aan de VNA.

Via deze module kunnen de benodigde cijfers geproduceerd worden en kunnen ook ‘intern’ gebruikt worden als managementinformatie.

Een groot aantal kerncijfers, zoals het aantal lopende contracten in een periode, de verdeling over het type contract & type voertuig wordt per periode opgebouwd. Omdat we de cijfers per periode opbouwen kunt u eenvoudig year-to-date vergelijkingen maken. Zo heeft u snel en eenvoudig inzicht in de ontwikkeling van uw contractenbestand.

 

Print Friendly, PDF & Email