Tevreden.nl richt zich op het versturen van digitale enquêtes om klanttevredenheid te meten. Na een dienstverlening wordt de klant gevraagd om zijn mening. Tevreden.nl helpt bij het analyseren van deze gegevens om uw dienstverlening verder te optimaliseren In samenwerking met XLLease hebben wij programmatuur ontwikkeld om het eenvoudiger te maken uw berijders na een inzet, schade of inname van een voertuig te vragen naar hun ervaring.

Binnen de workflows voor genoemde processen wordt de berijder geactiveerd voor Tevreden.nl. Mocht er geen berijder zijn, of een berijder die u niet wil ondervragen dan wordt dit overgeslagen. Als er meerdere evenementen zijn, bijvoorbeeld een schade terwijl de inzet nog niet is afgerond, dan wordt u daarop gewezen en kunt u een keuze maken. Ook wordt u erop gewezen indien de berijder al net wat vaak ondervraagd is. Zo kunt u ervoor zorgen dat de vragenlijsten niet te frequent komen.

Elke week (of wellicht vaker) wordt automatisch een bestand samengesteld dat ingelezen kan worden op het portaal van Tevreden.nl. Met een paar muisklikken kunt u doorlopend klanttevredenheidsonderzoeken afnemen. Alle resultaten worden verzameld in het portal van Tevreden.nl en worden hier door middel van dashboards gepresenteerd. Tevreden.nl stelt de mails en vragenlijsten samen en zorgt dat deze verzonden worden.

Lees hier meer over de dienstverlening van Tevreden.nl. Mocht u meer informatie willen over de werking van deze module dan kunt u contact met ons opnemen.

Print Friendly, PDF & Email