Diensten

Wat wij u te bieden hebben…
Lease
 • Complete basisadministratie en vele extra modules
 • Alle contractvormen; alle voertuigen
 • Volledig ge├»ntegreerd workflowmanagement
 • Uitgebreide interfaces
 • Aanpassingen naar behoefte
 • Interactieve webapplicatie
Verhuur
 • Complete basisadministratie en vele extra modules
 • Alle huurvormen; alle klanttypes
 • Ge├»ntegreerde wagenparkadministratie
 • Uitgebreide interfaces
 • Aanpassingen naar behoefte
 • Interactieve webapplicaties
 • Multi-label; Multi-vestiging
Ontwikkeling
 • Partner in nieuwe modules
 • Maatwerkontwikkeling
 • Internettoepassingen
 • Uitbreiding interfaces & samenwerkingen
Autobestand
 • Dagelijkse update
 • Nauwe samenwerking met klanten en dealers
 • Koppeling Autotoekomst restwaarde-adviezen
 • Razendsnel en up to date
Consultancy
 • Ondersteuning/advies aan management
 • Opleiding en instructie medewerkers
 • Conversieprojecten
 • Advisering bij ontwikkeling nieuwe producten
 • Helpdesk
Online
 • Interactieve koppeling back-office
 • Razendsnel; ook bij 4g
 • Single supplier
 • Design op maat
 • Voor alle devices
 • Geen uitwisseling van bestanden, geen losse webservices
 • Lage beheerskosten

Op zoek naar nieuwe modules en regelingen!

Door de grote ervaring met het ontwikkelen van software heeft Flipse Automatisering zich de problematiek van vele bedrijfstakken eigen gemaakt. Flipse Automatisering volgt de markt op de voet en luistert naar haar klanten. Door continue productverbetering, productvernieuwing en productuitbreiding kunnen wij steeds aan de wensen van organisaties tegemoet komen.